Vocal Coach

Gevorderden

'Gevorderd', wat is dat...?

Onder de term 'gevorderd' kan veel worden verstaan. Van 'ooit eens eerder zangles gehad', tot 'professional'. Die bovengrens kan inderdaad het professioneel niveau raken, maar dan raakt de lesinhoud tevens die van de onderdelen 'Vakopleiding' en 'Podium coaching'. Dat is niet alleen mogelijk, maar zelfs wenselijk, want eenmaal bezig op dat niveau is nadenken over en feeling krijgen voor solo-uitvoering richting een publiek van groot belang. Wie belang stelt in lessen op dat niveau en met die specifieke inhoud: welkom! Het is dan een kwestie van contact zoeken, tijdens een kennismakingsles samen bepalen waar het 'aanhaakpunt' zal komen te liggen, en van start gaan.

De ondergrens van het hele bereik van 'gevorderden' is lastiger aan te duiden. Want waarin verschilt een les aan een 'gevorderde beginnner' met een les aan een 'beginnende gevorderde' precies..?
Een beginner is op zoek naar de eigen stem, zoekt vrijheid in het gebruik van die stem, maakt zich elementaire zangtechniek eigen, studeert relatief eenvoudig en 'voorzichtig' repertoire, en doet dat alles in de veilige omgeving van de lesstudio en de eigen studieruimte thuis. In principe één op één, zonder pottenkijkers en meeluisteraars. Die rust in de connectie tussen docent en leerling wordt bewust gezocht, om mogelijk aanvankelijke aarzeling en gêne als het ware een stap voor te zijn. Leren 'loskomen' gaat nu eenmaal het best zonder publiek, hoe welwillend en goedbedoelend dan ook. Ook voor de 'gevorderde beginner' blijft die kleinst mogelijke kring gehandhaafd.

'Beginnende gevorderde' ben je als die kring groter mag worden: je zingt bijvoorbeeld met een begeleider. Of samen met anderen: duetten, trio's, kwartetten zelfs. Men mag horen wat je doet en kunt: je doet mee aan leerling-uitvoeringen, leert wennen aan het idee dat zingen voor ánderen minstens zoveel voldoening geeft als zingen voor jezelf, kortom: de horizon verbreedt zich.
Anders gezegd: je mag je 'gevorderd' noemen als je je zodanig vocaal hebt ontwikkeld dat je kunt en wilt zingen voor anderen, als solist. Gevorderden worden binnen de lesprakrijk in contact gebracht met mede-leerlingen, vormen ensembles, kunnen desgewenst deelnemen aan duo-lessen, etc.
En dan wordt zingen pas écht leuk...

 
All rights reserved -- Cora Peeters