Vocal Coach

Stemclassificatie


Een second opinion..?

Een stem in ontwikkeling, (maar ook een ontwikkelde stem!) kan soms op verrassende wijze verandering ondergaan. Oorzaken zijn vaak niet in directe zin aan te wijzen, maar kleur en bereik (de tessituur) van een stem kunnen na verloop van tijd op een andere 'plek' komen te liggen dan aanvankelijk gedacht. Dat kan, al doende en proberend, ingrijpende vragen oproepen. "Ben ik wel een 'echte' tenor? Is het tóch niet een bariton? Zou ik me kunnen ontwikkelen tot counter-tenor..?"
"In de hoogte gaat het vrij gemakkelijk, maar laag eigenlijk ook... Ben ik nu toch sopraan...? Of mezzo-sopraan? Alt-mezzo..?"

Verrassend veel zangers en zangeressen, van eenvoudige liefhebber tot serieuze professional, lopen rond met vragen op dit punt. Van lichte aarzeling tot heftige twijfel, we komen het allemaal tegen, en meer dan eens blijft die twijfel, jammer genoeg, bij wie hij is ontstaan: bij de persoon zelf. Dat is onnodig. Bij aarzeling of twijfel over de juiste classificatie van de stem kan een second opinion, een gesprek en een intensieve stem-analyse, zeer verhelderend werken. Bevestiging van het gevoel op de goede weg te zijn is natuurlijk heel prettig, maar ook bevestiging van een vermoeden dat de eerste keuze waarschijnlijk niet de juiste is geweest, kan een opluchting zijn, en louterend werken. Een switch kan dan onder deskundige begeleiding plaatsvinden, ander repertoire komt in beeld, en 'een tweede zangleven begint', zoals iemand het uitdrukte. 'En dat voelt goed..!'

In alle gevallen geldt: bij twijfel is van gedachten wisselen op neutraal terrein raadzaam en zeer aan te bevelen. Maak werk van een objectief en deskundig advies! Iedere gegadigde met stem(-keuze)-problematiek, van welke aard dan ook, is welkom om in een (beperkt) aantal sessies een brede stem-analyse te laten uitvoeren, met een objectief eindverslag en concluderend advies als resultaat. Die advisering kan naar eigen keuze mondeling en (uiteraard) vertrouwelijk plaatsvinden, of in de vorm van een schriftelijk rapport.

 
All rights reserved -- Cora Peeters